วิดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

  1. ข้อควรปฏิบัติ เช่นลักษณะรองเท้าที่ควรสวมใส่
  2. การทำงานของ MONOWHEEL
  3. การเปิด/ปิดเครื่อง
  4. การขึ้นเล่น
  5. การวางขาที่ถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ที่นี่

Leave a Reply