วิดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

  1. สาธิตการทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
    1. เสียงบีพเพื่อเตือน
    2. การเอียงตัวกลับอัตโนมัติ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook ที่นี่

Leave a Reply