ข้อแนะนำสำหรับการนำกระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel ขึ้นเครื่องบิน

สำหรับการนำกระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel ขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ต้องการถือขึ้นเครื่อง (Carry-on) หรือจะเป็นการโหลดใต้เครื่อง (Checked) จะมีข้อแนะนำดังนี้

1. แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

การนำขึ้นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ต้องการถือขึ้นเครื่อง (Carry-on) หรือจะเป็นการโหลดใต้เครื่อง (Checked) จะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศหรือ IATA โดยทาง IATA มีข้อกำหนดสำหรับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องไว้ดังนี้

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ที่เป็นองค์ประกอบหรือแบตเตอรี่สำรองไม่สามารถใส่กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ในทุกกรณี (Power Bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้แบบ Carry-on เท่านั้น)
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองที่สามารถนำใส่กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่ไม่จำกัดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด โดยจะต้องเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh เท่านั้น

โดยแบตเตอรี่ของกระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA ทุกประการ (73.26 Wh) สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋ามาใช้เป็น Power Bank ถือขึ้นเครื่องได้อย่างง่ายดาย จึงไม่ต้องกังวลเมื่อลูกค้าต้องการโหลดกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าไว้ที่ใต้ท้องเครื่อง

2. กระเป๋าเดินทาง Smart Baggage

ปัจจุบัน Removable Battery Smart Baggage หรือกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะที่สามารถถอดแบตได้นั้น สามารถนำขึ้นเครื่องบิน โดยสามารถนำตัว Power Bank พกติดตัวขึ้นเครื่อง และตัวกระเป๋าสามารถนำมา Load ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน ส่วนการ Carry-on ตัวกระเป๋านั้นสามารถทำได้ และในส่วนของสายการบิน Low Cost (ขึ้นอยู่กับสายการบินและประเภทของตั๋วโดยสาร) ยกเว้นข้อกำหนดเสริมของแต่ละสายการบินที่ต้องมีการสอบถามกับทางสายการบินเพิ่มเติมนะครับ

สำหรับกระเป๋าเดินทางแต่ละรุ่นนั้น มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งทำมาจากวัสดุ Aluminium Alloy ที่ขึ้นรูปเพียงชิ้นเดียวทำให้สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้ได้สูงสุด คือ 110 กิโลกรัม และจะมีน้ำหนักกระเป๋า (เมื่อไม่ใส่แบต) ในแต่ละรุ่นดังนี้

2.1 SE3MiniT น้ำหนักไม่รวมแบตฯ 6kg ขนาด Cabin size สามารถโหลดใต้เครื่องหรือ Carry-on ได้
2.2 SE3S น้ำหนักไม่รวมแบตฯ 8kg ขนาด Cabin size สามารถโหลดใต้เครื่องได้และส่วนใหญ่สามารถ Carry-on ได้ในกลุ่มสายการบินที่ไม่ใช่สายการบิน Low Cost หากต้องการ Carry-on ในสายการบิน Low Cost  แนะนำให้ตรวจสอบกับพนักงานที่เคาเตอร์เช็กอินของแต่ละสายการบิน
2.3 SE3T น้ำหนักไม่รวมแบตฯ 8kg สามารถนำขึ้นเครื่องโดยการโหลดใต้เครื่องเท่านั้น


กฎระเบียบของแต่ละสายการบิน

1. AirAsia X: คลิก
2. ANA (All Nippon Airways): คลิก
3. Asiana Airlines: คลิก
4. Bangkok Airways: คลิก
5. British Airways: คลิก
6. Cathay Pacific: คลิก
7. Emirates: คลิก
8. Etihad Airways: คลิก
9. EVA Air: คลิก
10. Hong Kong Airlines: คลิก
11. Japan Airlines: คลิก
12. KLM Royal Dutch Airlines: คลิก
13. Korean Air: คลิก
14. Lufthansa: คลิก
15. Malaysia Airlines: คลิก
16. Qatar Airways: คลิก
17. Scoot: คลิก
18. Singapore Airlines: คลิก
19. Thai Airways International: คลิก
20. Turkish Airlines: คลิก

Back to top