MONOWHEEL After servicesMONOWHEEL After services.

บริการหลังการขาย

กว่า 6 ปีที่ MONOWHEEL ได้ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศกว่าหลายหมื่นท่านเราทราบดีว่าลูกค้าทุกท่านย่อมมีความคาดหวังต่อการบำรุงรักษาตัวเครื่องที่เข้าใจและรู้จริงนั่นทำให้เราเติบโตมาได้อย่างแนวแน่และยั่งยืน

อัตราค่าบริการซ่อมสินค้า

Repair service pricing

เสียใน 30 วัน

ค่าตรวจสอบอาการ

ฟรี

ค่าแรง

ฟรี

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ฟรี

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ฟรี

* สำหรับลูกค้า Gold member เท่านั้น

31 ถึง 365 วัน

ค่าตรวจสอบอาการ

ฟรี

ค่าแรง

ฟรี

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ตามจริง

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ฟรี

* สำหรับลูกค้า Gold member เท่านั้น

365 วันขึ้นไป

ค่าตรวจสอบอาการ

300 บาท

ค่าแรง

ตามจริง

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ตามจริง

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ตามจริง

ให้เราช่วย
Talk to the expert

“คุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับ สินค้าของเรา”

LINE Official

โทรหาเรา

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า

MONOWHEEL Privileges
MONOWHEEL GOLD

ฟรี ค่าเข้ารับสินค้าซ่อม

ฟรี ค่าตรวจสอบอาการซ่อม

ส่วนลดซื้อสินค้าครั้งต่อไป
สูงสุด 1,000 บาท

สิทธิตามนโยบายประกัน
ของผู้ผลิตสินค้า

* สมัครฟรี เพียงลงทะเบียนออนไลน์ใน 7 วัน

ลูกค้าทั่วไป

ฟรี ค่าเข้ารับสินค้าซ่อม

ฟรี ค่าตรวจสอบอาการซ่อม

ส่วนลดซื้อสินค้าครั้งต่อไป
สูงสุด 1,0000 บาท

สิทธิตามนโยบายประกัน
ของผู้ผลิตสินค้า

ประกันอุบัติเหตุ

Accidental Care

อุบัติเหตุย่อมเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่กันไว้ย่อมดีกว่าแก้ ซึ่งท่านสามารถสมัครประกันอุบัติเหตุให้กับตัวเครื่อง เพิ่มเติมได้เพียง 10% ของราคาเครื่องวงเงินคุ้มครองสูงสุด เท่ากับมูลค่าของตัวเครื่อง

ความเสียหายกับตัวเครื่อง

อุบัติเหตุที่ ทำให้เครื่องแตก หัก จนใช้การไม่ได้

อุบัติเหตุที่ ทำให้เครื่องเป็รอย แต่ยังใช้งานได้

อุบัติเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้

อาการเสียทั่วไป เช่น แบตเสื่อม, บอร์ดช็อต

ความเสียหายต่อบุคคล

ผู้ขับขี่

คู่กรณ

สมัครได้เฉพาะลูกค้า MONOWHEEL ที่ซื้อสินค้าแล้วไม่เกิน 7 วัน
Back to top