บริการหลังการขาย

กว่า 6 ปีที่ MONOWHEEL ได้ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศกว่าหลายหมื่นท่านเราทราบดีว่าลูกค้าทุกท่านย่อมมีความคาดหวังต่อการบำรุงรักษาตัวเครื่องที่เข้าใจและรู้จริงนั่นทำให้เราเติบโตมาได้อย่างแนวแน่และยั่งยืน

โมโนวีลปฎิเสธการให้การรับประกันและ/หรือ จำหน่ายอะไหล่ และ/หรือ ซ่อมสินค้า ต่อสินค้าที่ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าซึ่งไม่ใช่ตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโมโนวีลในทุกกรณี

อัตราค่าบริการซ่อมสินค้า

Repair service pricing

เสียใน 30 วัน

ค่าตรวจสอบอาการ

ฟรี

ค่าแรง

ฟรี

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ฟรี

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ฟรี

* สำหรับลูกค้า Gold member เท่านั้น

31 ถึง 365 วัน

ค่าตรวจสอบอาการ

ฟรี

ค่าแรง

ฟรี

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ฟรี

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ตามจริง

* สำหรับลูกค้า Gold member เท่านั้น

365 วันขึ้นไป

ค่าตรวจสอบอาการ

300 บาท

ค่าแรง

ตามจริง

ค่าอะไหล่

ตามเงื่อนไข
ประกันสินค้า

ค่าบริการรับเครื่อง
เข้าซ่อมจากบ้านลูกค้า

ตามจริง

ค่าบริการส่งเครื่อง
กลับคืนบ้านลูกค้า

ตามจริง

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า

MONOWHEEL Privileges
MONOWHEEL GOLD

ฟรี ค่ารับ-ส่งเครื่อง กรณีสินค้ามีปัญหาใน 30 วัน

ฟรี ค่ารับเครื่องเข้าซ่อมจากบ้านลูกค้านาน 1 ปี

ฟรี ค่าตรวจสอบอาการซ่อมนาน 1 ปี

สิทธิตามนโยบายประกันของผู้ผลิตสินค้า

ไม่ต้อง เก็บใบเสร็จเพื่อยืนยันประกัน

สมัครฟรี เพียง SCAN QR CODE บนหน้ากล่องสินค้าหลังซื้อสินค้าใน 7 วัน

ลูกค้าทั่วไป

ฟรี ค่ารับ-ส่งเครื่อง กรณีสินค้ามีปัญหาใน 30 วัน

ฟรี ค่ารับเครื่องเข้าซ่อมจากบ้านลูกค้านาน 1 ปี

ฟรี ค่าตรวจสอบอาการซ่อมนาน 1 ปี

สิทธิตามนโยบายประกันของผู้ผลิตสินค้า

ต้อง เก็บใบเสร็จเพื่อยืนยันประกัน

Certified Marketplace
คืออะไร?

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า MONOWHEEL Gold Member ที่ต้องการขายสินค้าต่อทางเรายินดีช่วยยืนยันว่าสินค้าของท่านได้ซื้อ ผ่านศูนย์ของเรา เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าต่อมั่นใจได้ว่าจะมีบริการ หลังการขายต่อไป

เครื่องแท้ ของศูนย์แน่นอน
รู้วันที่หมดประกันชัดเจน
ส่งซ่อมได้หลังหมดประกันชัวร์
ทั้งนี้ธุรกรรมการซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายทาง MONOWHEEL ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือสภาพสินค้า

ประกันอุบัติเหตุ

Accidental Care

อุบัติเหตุย่อมเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่กันไว้ย่อมดีกว่าแก้ ซึ่งท่านสามารถสมัครประกันอุบัติเหตุให้กับตัวเครื่อง เพิ่มเติมได้เพียง 10% ของราคาเครื่องวงเงินคุ้มครองสูงสุด เท่ากับมูลค่าของตัวเครื่อง

ความเสียหายกับตัวเครื่อง

อุบัติเหตุที่ ทำให้เครื่องแตก หัก จนใช้การไม่ได้

อุบัติเหตุที่ ทำให้เครื่องเป็รอย แต่ยังใช้งานได้

อุบัติเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้

อาการเสียทั่วไป เช่น แบตเสื่อม, บอร์ดช็อต

ความเสียหายต่อบุคคล

ผู้ขับขี่

คู่กรณ

สมัครได้เฉพาะลูกค้า MONOWHEEL ที่ซื้อสินค้าแล้วไม่เกิน 7 วัน
Back to top