[Demo]Airwheel SR5-Silver กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ
No items found.

[Demo]Airwheel SR5-Silver กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ

16,450.-
ประกันหมดอายุวันที่ :
18/12/2021
ประกันหมดอายุแล้ว
**โปรดใส่วันหมดอายุประกัน**

สินค้าตัวโชว์จากทางศูนย์บริการ MONOWHEEL HQ รับประกันนานสูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่วันทีไ่ด้รับสินค้าหรือชำระเงิน ฟังชั่นจุดเด่นหลักๆ การเดินตามแบบอัจฉริยะ , สัญญาณเตือนกันขโมย , มีเซ็นเซอร์เพื่อเปลี่ยนทิศทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างชาญฉลาด ,แสกนนิ้วมือ เป็นต้น หมายเลขประจำเครื่อง SR5S6ZE200115605

ตั้งรายการเมื่อวันที่ :
18/11/2021

รายละเอียดผู้ขาย

ชื่อ: MONOWHEEL HQ

สินค้านี้จำหน่ายโดย MONOWHEEL HQ สามารถติดต่อดูสินค้า หรือ รับสินค้า ได้ที่ศูนย์บริการ MONOWHEEL HQ ณ ซอยจุฬา 28 ถนนบรรทัดทอง เเขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

DISCLAIMER : ทาง Monowheel ไม่ได้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่อง ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ต้องตรวจสอบและดำเนินการซื้อ-ขายกันเองโดยตรง

Back to top