[News] งานแถลงข่าวในวัน Car Free Day "เพื่อความเท่าเทียมบนท้องถนน"

งานแถลงข่าวในวัน Car Free Day "เพื่อความเท่าเทียมบนท้องถนน"

September 23, 2022

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  ได้มีการจัดงานประชุมและแถลงข่าว ในหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการสัญจรทางเลือกในกรุงเทพมหานคร เนื่องในวัน Car Free Day” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ภายในงานมีทั้งการหารือกันระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่ายสัญจรทางเลือกจำนวนมาก อาทิ สถาบันการเดินและจักรยานไทย ชมรมจักรยานประชาชื่น กลุ่มล้อเดียว และรวมถึง MONOWHEEL ด้วย ต่อด้วยการแถลงการณ์จากคณะกรรมการและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางและสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่ และมีการร่วมถ่ายรูปกัน ด้านนอกบริเวณลานคนเมือง

ก่อนถึงการแถลงการจากคณะผู้ว่า กลุ่มเครือข่ายสัญจรทางเลือกได้มีการอธิบายและชี้แนะถึงปัญหาจำนวนมาก เช่น การปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่ภายในพื้นที่ชุมชน ไปจนถึงการพัฒนาโครงสร้างเขต การเพิ่มเลนสำหรับขับขี่จักรยาน (Bike Lane) รวมถึงการควบคุมความเร็วและการตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางอย่างที่ควรจะเป็น 

โดยนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ กล่าวว่าไม่อยากให้งาน Car Free Day เป็นเพียงกิจกรรมเพียงวันเดียว แต่อยากให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกถึงการร่วมกันสัญจรอย่างเท่าเทียม 

ในปัจจุบันนาย ชัชชาติ ได้อธิบายถึงโครงการที่อยู่ในกระบวนการสร้างจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทางข้ามให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย การสร้างจุดจอดจักรยาน  และการทำ Cover walk way เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย รวมถึงโปรเจกต์ ‘ปั่นต่อ’ เพื่อทดลองการเดินทางสัญจรด้วยจักรยานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ฯลฯ

ก่อนจบงาน นาย ชัชชาติ และทีมงานกล่าวทิ้งท้ายว่าอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่หลากหลายทางด้านการสัญจร ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์ แต่อยากให้เป็นเมืองที่เดินได้อย่างปลอดภัย และยังรวมถึงการใช้พาหนะทางเลือกประเภทอื่น ทั้งจักรยาน สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ล้อเดียวไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษกิจให้ดียิ่งขึ้น

และสุดท้ายนี้หวังว่าการใช้พาหนะทางเลือกอย่างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และรวมถึงจักรยานหรือล้อเดียว ฯลฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมบนท้องถนนอย่างถูกต้องครับ

กลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับกับเรา
พี่ภูมิร่วมแชะภาพกับอ.ชัชชาติสักภาพก่อนกลับครับ

บทความที่น่าสนใจ

Interesting articles
ไม่พบบทความใกล้เคียง
Back to top