segway ninebot gokart kit men

Ninebot Gokart Kit

โกคาร์ทไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้น สนุกได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

☑️ ความเร็วสูงสุดที่ 27 กม./ชม. หรือตั้ง Limit ที่แอพได้
☑️ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Ninebot S และ Ninebot S-PRO
☑️ ระบบไฟฟ้า ไม่มีเสียง ไม่มีควัน

คุณสมบัติหลัก

Key features

15 KM DISTANCE

ระยะทางสูงสุด 15 กม.

24 KM/HR MAX

ความเร็วสูงสุด 24 กม./ชม.

EVERYONE CAN DRIVE

ทุกคนเล่นได้ส่วนสูงระหว่าง 110-180 cm

USER UP TO 100 KG.

รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงสุดถึง 100 กก.

3 DRIVING MODES

มีให้เลือกถึง 3 โหมดการขับขี่

HANDBRAKE DRIFT

เบรกมือสำหรับดริฟท์

4 HR TO FULL CHARGE

ชาร์จไฟเพียง 4 ชม.

APPLICATION

รองรับแอพ iOS & Android

โกคาร์ทไฟฟ้าสุดมันส์จาก Segway - Ninebot

The Coolest Electric Gokart From Segway

Ninebot GoKart Kit โกคาร์ทไฟฟ้าสุดมันส์จาก Segway - Ninebot ขับเคลื่่อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 100% ออกตัวด้วยความเร้าใจสามารถทำความเร็วแบบเต็มสปีดภายในไม่กี่วินาที

Ninebot GoKart Kit, a fun electric go-kart from Segway - Ninebot drives electrically powered by 100%,  can reach full speed in seconds. So excited!

ขุมพลังแห่งความเร็ว

The Power of Speed

โกคาร์ทไฟฟ้าจาก Segway - Ninebot รุ่นนี้มาพร้อมกับขุมพลังสุดแรงด้วยมอเตอร์ืที่มีกำลังสูงสุด 800 วัตต์ถึง 2 ข้าง  ทำให้มีความเร็วสุงสุดถึง 24 กม./ชม.แรงสะใจ

This electric go-kart from Segway - Ninebot comes with a powerful motor with a maximum power of 800 watts on two sides, resulting in a maximum speed of 24 km / h.x

ความเร็วของ
Ninebot Gokart Kit

Speed Limit of Ninebot Gokart Kit

เลือกได้ถึง 3 โหมดการขับขี่

Three Driving Modes

Ninebot Gokart Kit เป็นโกคาร์ทไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเมื่อเชื่อม
ต่อกับ Ninebot S แล้วจะสามารถปรับความเร็วได้ถึง  3 โหมดได้แก่ Safe mode 8 กม./ชม. I New rider mode 18 กม./ชม. I Sport mode 24 กม./ชม.

The Ninebot Gokart Kit is an electric go kart designed when connected to Ninebot S, you can adjust the speed in 3 modes: Safe mode 8 km / h, I New rider mode 18 km / h, I Sport mode 24 km / h.

เลือกได้ถึง 4 โหมดการขับขี่

Four Driving Modes

Ninebot Gokart Kit เป็นโกคาร์ทไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเมื่อเชื่อม
ต่อกับ Ninebot miniPRO แล้วจะสามารถปรับความเร็วได้ถึง 4 โหมดได้แก่ Safe mode 8 กม./ชม. I New rider mode 18 กม./ชม. I Sport mode 24 กม./ชม. I Track mode 27 กม./ชม.

The Ninebot Gokart Kit is an electric go kart designed when connected to Ninebot miniPRO, you can adjust the speed in 4 modes safe mode 8 km / h, I New rider mode 18 km / h, I Sport mode 24 km / h, I Track mode 27 km / h,

มาพร้อมกับเบรกมือสำหรับ
ดริฟท์โดยเฉพาะ

Hand brake For Drift

ความพิเศษของ Ninebot Gokart kit จะมาพร้อมกับเบรกมือสำหรับดริฟท์โดยเฉพาะเพิ่มความสนุกที่มากกว่าโกคาร์ททั่วไปหลายเท่า

The exclusive Ninebot Gokart kit comes with a handbrake dedicated to drifting, adding to the fun that is several times more than a normal go-kart.

ความปลอดภัย
ในทุกรายละเอียด

Safety In Every Detail

โครงสร้างป้องกัน 2 ชั้น

Dual Layers Protection

ส่วนด้านนอกเป็นชั้นพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับพลังงาน
ระหว่างการชนเพื่อลดแรงกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพ ชั้นในใช้คานเหล็กหลักเพื่อให้การป้องกันที่มีความแข็งแรงสูงและป้องกันการเสียรูปของตัวเครื่อง

The outer part is a plastic layer designed to absorb energy during a collision to effectively reduce the impact force. The inner layer utilizes a steel main beam to provide high-strength protection for, and prevent deformation of the gokart body.

การเชื่อมต่อแบบ 2 ระบบ

Dual Connections System

การเชืื่อมต่อของตัวโครงด้านหน้ากับล้อหลังจะเป็นการทำงาน
ผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายเป็นหลักโดยในกรณีที่สายมีปัญหา
ตัวเครื่องจะเปลี่ยนการทำงานโดยเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธทันที เพื่อให้ตัวเครื่องยังสามารถทำงานได้ขณะใช้งาน

The connection of the front body to the rear wheels will be performed.
Through a wired connection mainly in the event of a cable problem.
The device will switch to work by connecting via Bluetooth immediately.
So that the device can still work while in use.

ระบบเบรกคู่

Dual Brake System

Ninebot Gokart Kit มาพร้อมกับเบรกคู่ประกอบไปด้วยเบรกไฟฟ้าที่ทำงานผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายไฟ เเละยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยเบรกมือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

The Ninebot Gokart Kit comes with dual brakes, comprising an electric brake that works through a power connection. And also increase safety with a handbrake in the event of an emergency

มั่นใจทุกการขับขี่ด้วย
ล้อคุณภาพ

Wheel Type

ล้อยางกลวงแบบไม่โปร่งพอง

Non-Inflatable Hollow Tire

ด้วยยางหน้าชนิดพิเศษนี้ทำให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือยางไม่แบน
เพิ่มความนุ่มขณะขับขี่ รองรับน้ำหนักได้ดีและยังช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม

With this special front tire, it has a distinctive feature that is not flat.
Increase the softness while driving, supporting the weight well and also enhancing excellent road adhesion ability

ล้อยางลมขนาด 10.5 นิ้ว

10.5 inch, Air Tire

Ninebot Gokart Kit สามารถเชื่อมต่อบาลานซ์บอร์ดที่ทำหน้าที่เป็นล้อหลัง
ได้ถึง 2 รุ่นคือ Ninebot S และ miniPRO โดยท้ังสองรุ่นจะมีล้อเป็นชนิดยาง
ลมขนาด 10.5 นิ้ว การันตีความนุ่มสบายขณะขับขี่่บนทุกพื้นผิว

The Ninebot Gokart Kit can be connected to a balance board that acts as the rear wheel. Up to two models, Ninebot S and miniPRO, and two models have 10.5 inch pneumatic tires, guaranteeing soft comfort while driving on all surface.

ล้อหลังทรงพลังเชื่อมต่อได้ ถึงได้ถึงสองรุ่น

Powerful Rear Wheels, Connect Up To Two Models

Ninebot Gokart Kit เป็นโกคาร์ทไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยการ
ทำงานของบาลานซ์บอร์ดที่สามารถมาประกอบเป็นล้อหลังของ
โกคาร์ทไฟฟ้าได้ โดยตัวโครงของ Ninebot Gokart Kit สามารถ
ต่อได้ทั้ง Ninebot S และ Ninebot S PRO

The Ninebot Gokart Kit is an electric go kart powered by working of a balance board that can be assembled into the rear wheel of electric go kart by the chassis of the Ninebot Gokart Kit can be connect both Ninebot S and Ninebot S PRO.

ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะโกคาร์ท
ไฟฟ้าจาก Segway

Special Feature Only Electric Gokart from Segway

ฟีเจอร์พิเศษของโกคาร์ทไฟฟ้าจาก Segway - Ninebot ที่โดดเด่น
กว่าโกคาร์ททั่วไปคือ Ninebot Gokart Kit สามารถถอยหลัง
ได้ด้วยการเหยียบเบรก 2 ครั้ง เครื่องก็จะเข้าสู่โหมดถอยหลัง
และกดที่เบรกอีกสองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนไปข้างหน้า

Outstanding features of electric go karts from Segway - Ninebot
than a typical kart, the Ninebot Gokart Kit can be reversed
by pressing the brake twice, the machine will go into reverse mode
And press the brake two more times to enter forward drive mode.

ออกแบบมาเพื่อทุกๆคน

Designed to Fit with Everyone

ปรับระดับพวงมาลัยได้ถึง 3 ระดับ

Adjust the Steering Wheel’s level up to 3 levels

Ninebot Gokart Kit สามารถปรับระดับองศาของพวงมาลัยได้ถึง
3 ระดับเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่เเต่ละคน

Ninebot Gokart Kit can adjust the angle of the steering wheel up to
3 levels to get the right distance for each driver

ปรับระดับความยาวของ
ตัวเครื่องได้ถึง 3 ระดับ

Adjust the Length of the Body Up to 3 Levels.

Ninebot Gokart Kit สามารถปรับระดับความยาวของตัวเครื่อง
ได้ถึง 3 ระดับเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสมกับความสูงของผู้ขับขี่เเต่ละคน

Ninebot Gokart Kit can adjust the length of the body up to 3 levels to get the distance that is suitable for the height of each rider.

สนุกได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

Fun For All

ด้วยความสามารถในการปรับระดับความยาวของตัวเครื่องและปรับ
ระดับองศาของพวมาลัยได้ 3 ระดับทำให้เหมาะสำหรับผู้ขับตั้งแต่เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 110 cm. ขึ้นไปจนไปถึงผู้ใหญ่ที่มีความสูงถึง 190 cm. ก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหา

With the ability to adjust the length of the body and adjust the steering wheel 3 levels, it is suitable for drivers from children 110 cm. Up to adults up to 190. cm. can play, no problem.

ความสนุกพกไปได้ทุกที่

Take It Everywhere

Ninebot Gokart Kit สามารถพับเก็บได้เพื่อให้พอดีกับส่วนท้ายของรถส่วนใหญ่ทำให้คุณสามารถพกพาความสนุกไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

The Ninebot Gokart Kit is collapsible to fit into most vehicle trunks, allowing you to take it wherever you want to go.

ควบคุมผ่านมือถือ

Application Segway-Ninebot

ควบคุมระบบต่างๆของตัวเครื่อง

บันทึกเส้นทางการใช้งาน

อัพเดท Firmware ตัวเครื่อง

Rider’s Social Network

ข้อมูลเทคนิค

Specification

ชื่อรุ่น

Model name

Segway-Ninebot Gokart Kit

ราคา

Price
52,800.-

ความเร็วสูงสุด

Max speed

27 (with S-PRO) 24 (with S) กม./ชม.

ระยะทางต่อชาร์จ

Range per charge

25 กม./ชาร์จ

แบตเตอรี่

Battery

มอเตอร์

Motor

ประเภทยาง

Tire type

10.5" ยางลม

*ทดสอบด้วยผู้ใช้งานสูง 170 ซม. หนัก 70 กก วิ่งในทางเรียบ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ความเร็ว และระยะทางในการทดสอบ อาจคลาดเคลื่อนกับการใช้งานจริงประมาณ 20%-30%

ชื่อรุ่น

Model name

Segway-Ninebot Gokart PRO

ราคา

Price
89,900.-

ความเร็วสูงสุด

Max speed

40 กม./ชม.

ระยะทางต่อชาร์จ

Range per charge

25 กม./ชาร์จ

แบตเตอรี่

Battery

Lithium 7.3 Ah 59.5 V

มอเตอร์

Motor

500x2-2400x2 วัตต์

ประเภทยาง

Tire type

10.75" ยาง Slick

*ทดสอบด้วยผู้ใช้งานสูง 170 ซม. หนัก 70 กก วิ่งในทางเรียบ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ความเร็ว และระยะทางในการทดสอบ อาจคลาดเคลื่อนกับการใช้งานจริงประมาณ 20%-30%
ให้เราช่วย
Talk to the expert

“คุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับ สินค้าของเรา”

LINE Official

โทรหาเรา

Segway-Ninebot Gokart Kit

Accessories
No items found.

Ninebot Gokart Speedometer

.-
2990
2990.-

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

Gokart kit ต่างจาก Gokart PRO อย่างไร?

Gokart PRO ทำความเร็วและอัตราเร่งได้ดีกว่ามากครับ ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก Gokart PRO ออกแบบมาเปรียบเสมือนรถแข่งครับ วัสดุถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ,อื้ออำนวยต่อสรรมถนะการขับขี่มากกว่า และ ยังได้อรรถรสในการขับขี่มากขึ้นอีกด้วยครับ

Gokart kit สามารถใส่หลังรถได้หรือไม่?

สินค้าสามารถใส่ หลังรถประเภท Sedan หรือ SUV ได้สบายครับ

ประกันยังไง? หลังหมดระยะประกันทำไง?

สินค้าของ Segway ที่ซื้อผ่านทาง MONOWHEEL สามารถนำมาส่งศูนย์ที่ประตูน้ำได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในประกัน หรือหลังระยะประกันครับ ตัวเครื่องมีประกัน 1 ปี แบตเตอรี่ 6 เดือน ** ทางศูนย์ไม่รับซ่อมเครื่องนอกทุกกรณี**

Gokart kit กันน้ำได้ขนาดไหน

Gokart kit สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับ IPX4 ซึ่งสามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง หรือ ฝนตกแบบปรอย ๆ ได้ครับ

เหมาะกับใคร?

โกคาร์ทรุ่นนี้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สามารถรองรับผู้เล่นได้หลากหลายช่วงอายุ เล่นได้ทั้งครอบครัว ความยาวตัวเครื่องและความสูงของแฮนด์สามารถปรับได้ตามความสูงของผู้ขับขี่ โดยรองรับผู้เล่นได้ตั้งแต่ส่วนสูง 130 – 185 ซม. และน้ำหนักสูงสุดถึง 100 กก.

ได้ครับ ไม่มีบาลานซ์บอร์ดสามารถเล่นได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะตัว Ninebot Gokart kit เป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมของตัวบาลานซ์บอร์ดอีกที ดังนั้นการจะเล่นต้องอาศัยมอเตอร์และล้อจากตัวบาลานซ์บอร์ดครับ

สามารถใช้กับ Balance board รุ่นใดได้บ้าง

Ninebot Gokart kit สามารถต่อได้กับบาลานซ์บอร์ดรุ่น Ninebot S และ Ninebot miniPRO

ถนนปูนวิ่งได้ไหม?

ถนนปูนวิ่งได้ปกติครับ แต่อาจทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วกว่าพื้นขัดมัน ถ้าเหมาะสมที่สุดควรเป็นพื้นขัดมัน หรือพื้นยางมะตอยแบบในสนามโกคาร์ทไม่เหมาะกับการวิ่งบนถนนลูกรังนะครับ

Ninebot เป็นของประเทศจีน?

แบรนด์ Ninebot เป็นแบรนด์ของประเทศจีนที่จำหน่ายสินค้าประเภทรถไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่ง Ninebot ซื้อบริษัท Segway ของประเทศสหรัฐอมริกา สินค้าบางรุ่นจึงใช้ชื่อว่า Ninebot by Segway โดยทาง MONOWHEEL เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Ninebot หากลูกค้าที่ซื้อสินค้าของแบรนด์กับทางเรา สามารถติดต่อศูนย์ซ่อมของ MONOWHEEL เพื่อรับการบริการได้เลยครับ 😉

ศูนย์บริการของเรา

Service center

“เฉพาะลูกค้า MONOWHEEL
หมดห่วงไปเลยเรื่องบริการหลังการขาย
เพราะเราให้การรับประกันกับสินค้าทุกชิ้น แม้แต่หมดระยะเวลาประกันก็ตาม”

เข้ารับสินค้าฟรี
อะไหล่แท้
ซ่อมได้ทั่วไทย

ร้านตัวแทน MONOWHEEL กว่า 100 สาขา ใกล้คุณ

Our shops near you

หาเราเจอแน่นอนด้วยตัวแทนจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมศูนย์บริการใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมให้บริการคุณ

รีวิว Segway-Ninebot Gokart Kit

Blog & reviews

Ninebot Gokart PRO vs Ninebot Gokart PRO Lamborghini Edition เปรียบเทียบให้ชัดๆมีข้อแตกต่างอะไรบ้าง

ในเรื่องของสเปคและฟีเจอร์ต่างๆสำหรับตัว Ninebot Gokart PRO (Standard Edition) รุ่น 2021 เป็นต้นไป และ Ninebot Gokart PRO Lamborghini Edition นั้นเหมือนกันแบบ 100% แต่จริง ๆ แล้วมีอะไรต่างกันบ้าง ไปดูต่อกัน

อ่านต่อ

ทำไมต้องซื้อ Ninebot กับ MONOWHEEL

นับศตวรรษที่ Segway-Ninebot ได้จำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และวางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า 100 สาขาในประเทศไทย MONOWHEEL ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทุกสารทิศ และนี่คือเหตุผลที่ควรซื้อ Segway Ninebot รวมถึงสินค้าอื่น ๆ จาก MONOWHEEL

อ่านต่อ

รีวิว Ninebot Gokart Kit ฉบับ upgrade! I MONOWHEEL

รีวิว สอนวิธีการติดตั้ง และการใช้งาน Ninebot Gokart Kit และบาลานซ์บอร์ด

อ่านต่อ

ไข 9 ข้อสงสัย Ninebot Gokart รถโกคาร์ทพลังงานไฟฟ้า

Ninebot Gokart Kit โกคาร์ทไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หลายๆคำถามที่ถูกถามมา เคลียร์จบในบล็อกเดียว

อ่านต่อ

ด้วยการสนับสนุนจาก ลูกค้าทั่วไทย นานกว่า 6 ปี

Over six-year of serving Thai’s customers

ส่งฟรีทั่วไทย

ในกทม. ส่งใน 3 ชม. ทำการ

ประกันศูนย์

ดูวิธีสั่งซื้อ
Back to top